Antony : Fiantsoana Fivoriam-be AMF

 

« Fa tsara ny mihira ho an’ Andriamanitsika » Salamo 147:1

 

Ho an'ny Filohan'ny FPMA,

Ho an'ny Interface BF/AMF,

Ho an'ny Mpitandrina Mpiahy ny AMF,

Ho an'ny Birao AMF,

Ho an'ny Mpandrindra AMF Faritany 6,

Ho an'ny AMF Tafo 39,

Ho an'ny AMF FM Munich,

 

Antsoina isika voaatonina etsy hambony hanatrika ny fivoriam-be izay atao any Lyon mandritra ny ChoeurUni XIII:

 

Alahady 01 Jona

8h00 - 10h00

http://lyon.choeuruni.net/?page_id=1059/#programme

 

Ny tanisa dinika sy ny angona dia hitantsika ato.

Solotena 2 isa-Tafo (Filoha na izay solotenany avy amin'ny Birao sy Chef de Choeur) no manatrika ny fivoriam-be, mandray fitenanana ary afaka mifidy mandritra ny fivoriam-be.

Ho an'Andriamanitra irery ny Voninahitra.

Manonona ny fiadanan'ny Tompo ho aminareo mandrakariva.

 

Amin'ny anaran'ny Birao AMF

Rado Ramarotafika

Vaomiera Serasera